Odbicie obrazuDodał: mario dnia 05.11.2006 14:52:49.
Ostatnia modyfikacja: 05.10.2007 12:13:42.


  Zaznacz wybrany przez Ciebie obiekt, który chcesz odbić - skopiuj go (CTRL+C) następnie stórz nową warstwę i wklej kopie, którą wcześniej zrobiłeś (CTRL+V).
 

 

 

  Kolejnym etapem będzie odwrócenie nowo utworzonej warstwy, (Edycja/Przekształć/Odbij Pionowo)(Edit/Transform/Flip Vertical), i ustawiamy w odpowiadającym nam miejscu.
 

 

 

 

Następnie przechodzimy do (Warstwa/Dodaj Maskę Warstwy/Ukryj Wszystko)(Layer/Add Layer Mask/Reveal All), za pomocą narzędzia (Narzędzie Gradient)(Gradient Tool), zaznaczamy począwszy od dolnej części warstwy skopiowanej, a skończywszy na górnej części warstwy oryginalnej.

POWODZENIA !