Lupa powiększającaDodał: mario dnia 05.11.2006 19:34:58.
Ostatnia modyfikacja: 05.10.2007 12:17:15.


   Witam serdecznie.
Zaczynamy - stórz Nową Warstwę. (Shift+Ctrl+N). Następnie urzyj narzędzia (Zaznaczenie eliptyczne)(Elliptical Marquee Tool), zaznaczamy owal i wypełniamy go dowolnym kolorem, następnie wykonujemy (Warstwa/Styl Warstwy/Opcje Mieszania)(Layer/Layer style/Blending options) i wybieramy (Nałożenie Gradientu)(Gradient overlay).
Następnie zmieniamy kolory i staramy się otrzymać jak najbardziej ciekawy efekt metalu.

   Z paska narzędzi wybieramy (Przesunięcie)(Move Tool) , przytrzymując klawisz Alt przesuwamy warstwę w dół.
 

 

 

   Ponownie używając narzędzia (Zaznaczanie eliptyczne)(Elliptical Marquee Tool) zaznaczamy owal, który będzie stanowił szkiełko naszej lupy. Zaznaczenie wypełniamy dowolnym kolorem.
 

 

 

 

   Następnie postępując tak jak wcześniej nakładamy taki sam gradient gradient, zmieniamy jedynie kąt padania (Kąt)(Angle).
 

 

 

 

   Ponownie obrysowujemy owal i wypełniamy go za pomocą narzędzia (Gradient)(Gradient Tool). Proponuję użyć kolorów #29E0FB oraz #41BCF6.
 

 

 

 

   Na szkiełku zaznaczamy dwa obrysy, które będą stanowić odbicie światła, wypełniamy je za pomocą narzędzia (Wiadro z farbą)(Paint Bucket Tool) białym kolorem #FFFFFF, nalezy jednak zmienić (Krycie)(Opacity) na 15%.
 

 

 

 

   Zaznaczamy połowę szkiełka, narzędziem (Wiadro z farbą)(Paint Bucket Tool) wypełniamy zaznaczenie białym kolorem #FFFFFF tym razem zmniejszamy (Krycie)(Opacity) na 7%.
 

 

 

 

   Najwyższy czas dorysować uchwyt lupy, w tym celu zarysowujemy kształt rączki za pomocą narzędzia (Lasso Wielokątne)(Polygonal Lasso Tool). Wypełniamy go dowolnym kolorem, a następnie klikamy kolejno na (Warstwa/Styl warstwy/Opcje mieszania)(Layer/Layer style/Blending options) wybieramy zakłądkę (Nałożenie gradientu)(Gradient overlay), ustawiamy gradient podobny do wcześniejszych, zmieniamy jedynie (Kąt)(Angle), który musicie ustawić według położenia waszego uchwytu na -50%.

POWODZENIA!

 

 

 

 

Efekt końcowy